قیمت دلار امروز 2021/01/07 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/07 ساعت 16:10:06 برابر با 255,728 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال قیمت یورو 315,698 سیصد و پانزده هزار و ششصد و نود و هشت ریال قیمت پوند 349,180 سیصد و چهل و نه هزار و صد و هشتاد ریال