قیمت دلار امروز 2021/01/05 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/05 ساعت 16:05:21 برابر با 258,980 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 317,650 سیصد و هفده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 357,040 سیصد و پنجاه و هفت هزار وچهل ریال