قیمت دلار امروز 2021/01/04 ساعت 16:18

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/04 ساعت 16:18:30 برابر با 257,680 دویست و پنجاه و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 356,510 سیصد و پنجاه و شش هزار و پانصد و ده ریال