قیمت دلار امروز 2021/01/03 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/03 ساعت 16:08:22 برابر با 255,730 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 312,970 سیصد و دوازده هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 354,860 سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و شصت ریال