قیمت دلار امروز 2021/01/02 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/01/02 ساعت 16:12:45 برابر با 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 313,410 سیصد و سیزده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 352,110 سیصد و پنجاه و دو  هزار و صد و ده ریال