قیمت دلار امروز 2020/12/30 ساعت 16:22

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/30 ساعت 16:22:58 برابر با 257,010 دویست و پنجاه و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 316,386 سیصد و شانزده هزار و سیصد و هشتاد و شش ریال قیمت پوند 353,510 سیصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و ده ریال