قیمت دلار امروز 2020/12/28 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/28 ساعت 16:07:27 برابر با 257,410 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 349,780 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و هشتاد ریال