قیمت دلار امروز 2020/12/26 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/26 ساعت 16:07:51 برابر با 257,130 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 313,765 سیصد و سیزده هزار و هفتصد و شصت و پنج ریال قیمت پوند 350,910 سیصد و پنجاه هزار و نه صد و ده ریال