قیمت دلار امروز 2020/12/25 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/25 ساعت 16:17:53 برابر با 259,329 دویست و پنجاه و نه هزار و سیصد و بیست و نه ریال قیمت یورو 316,279 سیصد و شانزده هزار و دویست و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 346,469 سیصد و چهل و شش هزار و چهار صد و شصت و نه ریال