قیمت دلار امروز 2020/12/24 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/24 ساعت 16:05:59 برابر با 258,640 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 315,610 سیصد و پانزده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 345,740 سیصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و چهل ریال