قیمت دلار امروز 2020/12/23 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/23 ساعت 16:12:03 برابر با 257,750 دویست و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 313,910 سیصد و سیزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 346,600 سیصد و چهل و شش هزار و ششصد ریال