قیمت دلار امروز 2020/12/21 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/21 ساعت 16:15:39 برابر با 254,510 دویست و پنجاه و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 306,460 سیصد و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 341,770 سیصد و چهل و یک هزار و هفتصد و هفتاد ریال