قیمت دلار امروز 2020/12/20 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/20 ساعت 16:05:27 برابر با 253,960 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 312,010 سیصد و دوازده هزار وده ریال قیمت پوند 338,990 سیصد و سی و هشت هزار و نه صد و نود ریال