قیمت دلار امروز 2020/12/19 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/19 ساعت 16:09:26 برابر با 255,020 دویست و پنجاه و پنج هزار وبیست ریال قیمت یورو 313,400 سیصد و سیزده هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 340,710 سیصد و چهل هزار و هفتصد و ده ریال