قیمت دلار امروز 2020/12/18 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/18 ساعت 16:05:58 برابر با 258,711 دویست و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و یازده ریال قیمت یورو 316,201 سیصد و شانزده هزار و دویست و یک ریال قیمت پوند 347,951 سیصد و چهل و هفت هزار و نه صد و پنجاه و یک ریال