قیمت دلار امروز 2020/12/17 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/17 ساعت 16:09:20 برابر با 257,980 دویست و پنجاه و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,887 سیصد و پانزده هزار و هشت صد و هشتاد و هفت ریال قیمت پوند 347,190 سیصد و چهل و هفت هزار و صد و نود ریال