قیمت دلار امروز 2020/12/14 ساعت 16:22

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/14 ساعت 16:22:23 برابر با 257,010 دویست و پنجاه و هفت هزار وده ریال قیمت یورو 311,990 سیصد و یازده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 344,680 سیصد و چهل و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال