قیمت دلار امروز 2020/12/13 ساعت 16:26

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/13 ساعت 16:26:29 برابر با 258,030 دویست و پنجاه و هشت هزار وسی ریال قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 345,820 سیصد و چهل و پنج هزار و هشت صد و بیست ریال