قیمت دلار امروز 2020/12/12 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/12 ساعت 16:15:39 برابر با 259,990 دویست و پنجاه و نه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 315,260 سیصد و پانزده هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 347,590 سیصد و چهل و هفت هزار و پانصد و نود ریال