قیمت دلار امروز 2020/12/11 ساعت 16:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/11 ساعت 16:15:39 برابر با 261,175 دویست و شصت و یک هزار و صد و هفتاد و پنج ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 350,725 سیصد و پنجاه هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال