قیمت دلار امروز 2020/12/10 ساعت 16:14

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/10 ساعت 16:14:54 برابر با 260,750 دویست و شصت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 350,270 سیصد و پنجاه هزار و دویست و هفتاد ریال