قیمت دلار امروز 2020/12/09 ساعت 16:27

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/09 ساعت 16:27:16 برابر با 259,790 دویست و پنجاه و نه هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 314,633 سیصد و چهارده هزار و ششصد و سی و سه ریال قیمت پوند 358,000 سیصد و پنجاه و هشت هزار ریال