قیمت دلار امروز 2020/12/08 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/08 ساعت 16:05:41 برابر با 255,990 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 309,910 سیصد و نه هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 348,520 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال