قیمت دلار امروز 2020/12/07 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/07 ساعت 16:05:22 برابر با 256,050 دویست و پنجاه و شش هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 310,990 سیصد و ده هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 345,360 سیصد و چهل و پنج هزار و سیصد و شصت ریال