قیمت دلار امروز 2020/12/06 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/06 ساعت 16:05:58 برابر با 255,980 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 309,960 سیصد و نه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 350,610 سیصد و پنجاه هزار و ششصد و ده ریال