قیمت دلار امروز 2020/12/03 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/03 ساعت 16:10:01 برابر با 254,690 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 309,010 سیصد و نه هزار وده ریال قیمت پوند 354,410 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و ده ریال