قیمت دلار امروز 2020/12/02 ساعت 16:28

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/02 ساعت 16:28:03 برابر با 256,180 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 309,510 سیصد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 343,910 سیصد و چهل و سه هزار و نه صد و ده ریال