قیمت دلار امروز 2020/12/01 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/12/01 ساعت 16:10:54 برابر با 256,270 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 305,510 سیصد و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 354,450 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال