قیمت دلار امروز 2020/11/30 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/30 ساعت 16:17:29 برابر با 250,000 دویست و پنجاه هزار ریال قیمت یورو 299,010 دویست و نود و نه هزار وده ریال قیمت پوند 341,280 سیصد و چهل و یک هزار و دویست و هشتاد ریال