قیمت دلار امروز 2020/11/27 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/27 ساعت 16:12:05 برابر با 248,366 دویست و چهل و هشت هزار و سیصد و شصت و شش ریال قیمت یورو 295,706 دویست و نود و پنج هزار و هفتصد و شش ریال قیمت پوند 333,936 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و سی و شش ریال