قیمت دلار امروز 2020/11/25 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/25 ساعت 16:09:11 برابر با 249,730 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 296,210 دویست و نود و شش هزار و دویست و ده ریال قیمت پوند 340,450 سیصد و چهل هزار و چهار صد و پنجاه ریال