قیمت دلار امروز 2020/11/23 ساعت 16:18

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/23 ساعت 16:18:45 برابر با 255,500 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد ریال قیمت یورو 303,520 سیصد و سه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 349,110 سیصد و چهل و نه هزار و صد و ده ریال