قیمت دلار امروز 2020/11/21 ساعت 16:17

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/21 ساعت 16:17:54 برابر با 259,540 دویست و پنجاه و نه هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 308,317 سیصد و هشت هزار و سیصد و هفده ریال قیمت پوند 349,740 سیصد و چهل و نه هزار و هفتصد و چهل ریال