قیمت دلار امروز 2020/11/20 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/20 ساعت 16:05:40 برابر با 256,628 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و بیست و هشت ریال قیمت یورو 303,020 سیصد و سه هزار وبیست ریال قیمت پوند 347,698 سیصد و چهل و هفت هزار و ششصد و نود و هشت ریال