قیمت دلار امروز 2020/11/17 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/17 ساعت 16:08:21 برابر با 258,970 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 307,930 سیصد و هفت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 350,170 سیصد و پنجاه هزار و صد و هفتاد ریال