قیمت دلار امروز 2020/11/16 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/16 ساعت 16:13:36 برابر با 259,040 دویست و پنجاه و نه هزار وچهل ریال قیمت یورو 305,990 سیصد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 346,000 سیصد و چهل و شش هزار ریال