قیمت دلار امروز 2020/11/06 ساعت 16:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/06 ساعت 16:20:20 برابر با 264,530 دویست و شصت و چهار هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 309,970 سیصد و نه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 368,680 سیصد و شصت و هشت هزار و ششصد و هشتاد ریال