قیمت دلار امروز 2020/11/05 ساعت 16:37

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/05 ساعت 16:37:45 برابر با 263,540 دویست و شصت و سه هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 308,950 سیصد و هشت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 367,600 سیصد و شصت و هفت هزار و ششصد ریال