قیمت دلار امروز 2020/11/01 ساعت 16:21

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/11/01 ساعت 16:21:00 برابر با 272,000 دویست و هفتاد و دو  هزار ریال قیمت یورو 316,520 سیصد و شانزده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 373,501 سیصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و یک ریال