قیمت دلار امروز 2020/10/31 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/31 ساعت 16:06:30 برابر با 268,670 دویست و شصت و هشت هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 315,656 سیصد و پانزده هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال قیمت پوند 360,350 سیصد و شصت هزار و سیصد و پنجاه ریال