قیمت دلار امروز 2020/10/30 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/30 ساعت 16:09:13 برابر با 277,787 دویست و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و هفت ریال قیمت یورو 326,747 سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد و چهل و هفت ریال قیمت پوند 375,377 سیصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و هفتاد و هفت ریال