قیمت دلار امروز 2020/10/28 ساعت 16:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/28 ساعت 16:13:00 برابر با 278,540 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 328,480 سیصد و بیست و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 375,150 سیصد و هفتاد و پنج هزار و صد و پنجاه ریال