قیمت دلار امروز 2020/10/27 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/27 ساعت 16:05:14 برابر با 282,290 دویست و هشتاد و دو  هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 333,940 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 385,870 سیصد و هشتاد و پنج هزار و هشت صد و هفتاد ریال