قیمت دلار امروز 2020/10/26 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/26 ساعت 16:05:11 برابر با 279,830 دویست و هفتاد و نه هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 331,020 سیصد و سی و یک هزار وبیست ریال قیمت پوند 378,770 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و هفتاد ریال