قیمت دلار امروز 2020/10/25 ساعت 16:16

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/25 ساعت 16:16:12 برابر با 290,000 دویست و نود هزار ریال قیمت یورو 344,379 سیصد و چهل و چهار هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 390,220 سیصد و نود هزار و دویست و بیست ریال