قیمت دلار امروز 2020/10/23 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/23 ساعت 16:06:32 برابر با 294,297 دویست و نود و چهار هزار و دویست و نود و هفت ریال قیمت یورو 347,420 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 400,937 چهار صد هزار و نه صد و سی و هفت ریال