قیمت دلار امروز 2020/10/20 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/20 ساعت 16:05:27 برابر با 286,060 دویست و هشتاد و شش هزار وشصت ریال قیمت یورو 338,910 سیصد و سی و هشت هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 373,850 سیصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال