قیمت دلار امروز 2020/10/19 ساعت 16:40

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/19 ساعت 16:40:38 برابر با 309,000 سیصد و نه هزار ریال قیمت یورو 362,020 سیصد و شصت و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 412,210 چهار صد و دوازده هزار و دویست و ده ریال