قیمت دلار امروز 2020/10/18 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/18 ساعت 16:05:55 برابر با 318,450 سیصد و هجده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 373,930 سیصد و هفتاد و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 417,230 چهار صد و هفده هزار و دویست و سی ریال