قیمت دلار امروز 2020/10/17 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2020/10/17 ساعت 16:12:47 برابر با 317,076 سیصد و هفده هزار وهفتاد و شش ریال قیمت یورو 372,486 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و هشتاد و شش ریال قیمت پوند 415,936 چهار صد و پانزده هزار و نه صد و سی و شش ریال